חדש - חדש - חדש
יישוב אור הגנוז רשב''י 04-8683862 050-7655139
שלושת נתיבי האויר לרשב"י
נתיב קו ירוק <המראה במטוס משדה דב (ת"א) נחיתה בראש פינה (35 דק') משם הקפצה במסוקים למנחת כרם רשב"י (10 דק') ומשם הסעה VIP עד לציון (7 דק') לפרטים והזמנה
שדה דוב ציון הרשב"י 50 דקות הלוך וחזור 1 ₪
נתיב לב נתיבות המראה במסוק מירושלים או ת"א ישירות למנחת כרם רשב"י ומשם הסעה VIP עד לציון לפרטים והזמנה
י-ם/ת-א ציון הרשב"י 45-55 דק' הלוך וחזור 1 ₪
נתיב רום מעלה
מסוק פרטי ! בחירת גודל מסוק, נקודת יציאה וחזרה, זמן יציאה וזמן שהיה בציון. נחיתה במנחת כרמי רשב"י ומשם הסעה VIP עד לציון
לפרטים והזמנה
י-ם/ת-א נתב"ג ציון הרשב"י 45-55 דק' הלוך וחזור 1 ₪
נתיב צד אחד בלבד אפשרי בשעות וכיוונים מסוימים בלבד המפורטים בלוח הטיסות, וכן הזדמנויות המתחדשות תוך כד' פעילות. לפרטים והזמנה
x
x
x
x
x